tugas pengarah syarikat

Tugas Pengarah Syarikat: Semua Yang Anda Perlu Tahu

Pernahkah anda tertanya-tanya apa sebenarnya tugas pengarah syarikat?

Adakah tugas pengarah syarikat sama seperti yang dipaparkan di televisyen? 

Sekiranya anda bercadang untuk membuka syarikat sendiri, anda semestinya perlu faham akan jawatan-jawatan penting yang membantu produktiviti syarikat.

Oleh itu, teruskan membaca!

Artikel ini akan membantu anda memahami tugas pengarah syarikat. 

Kami juga akan memperkenalkan anda kepada sebuah agensi yang sangat membantu bagi membina dan mendaftarkan  syarikat anda.

Siapa Pengarah Syarikat Ini Sebenarnya?

tugas pengarah syarikat

Pengarah syarikat merujuk kepada individu terpenting dalam sesebuah organisasi.

Pengarah juga termasuk sesiapa sahaja yang memegang jawatan pengarah sesuatu perbadanan.

Mereka diberi amanah, kepercayaan, tanggungjawab dan tugas untuk mentadbir dan mengawal keseluruhan syarikat tersebut.

Pengarah syarikat perlu memastikan urusniaga syarikat berjalan dengan lancar, teratur dan selari dengan garis panduan perundangan negara.

Selain itu, kejayaan sesebuah syarikat bergantung kepada banyak faktor. Terutama sekali sikap pengarah didalam urusniaga itu sendiri.

Bagi memastikan syarikat sentiasa mendapat keuntungan dan berjaya berdaya saing, pengarah tersebut perlu ada sikap jujur, bijak dan cekap.

Tugas Sebagai Pengarah Syarikat

 1. Menjalankan tugas dengan baik demi kepentingan syarikat

Seorang pengarah syarikat perlu menggunakan kuasanya pada setiap masa mengikut Akta yang telah ditetapkan.

Individu yang memegang jawatan sebagai pengarah syarikat perlu mempunyai niat yang baik dan strategi yang bernas demi kepentingan terbaik syarikat. 

Selain itu, pengarah perlu mempertimbangkan kepentingan syarikat dan bukannya orang lain termasuklah kepentingan peribadinya sendiri atau kepentingan pemegang saham.

Sebagai contoh:

 • Semasa menerbitkan saham baru, pengarah mesti menggunakan kuasa mereka dengan tujuan yang betul, iaitu untuk meningkatkan modal syarikat bagi membiayai perniagaannya. 
 • Pemegang saham telah mengikuti prosedur yang betul untuk untuk bermesyuarat dengan pemegang saham tetapi para pengarah cuba menyekat permintaan tersebut.
 • Syarikat telah melakukan kesalahan tetapi pengarah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan terhadap pekerja tersebut untuk melindunginya.
 1. Elak sebarang konflik kepentingan
tugas pengarah syarikat

Seorang pengarah tidak boleh menggunakan jawatannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain. 

Beliau juga tidak boleh menyebabkan kerugian kepada syarikat tanpa persetujuan lembaga pengarah atau pengesahan yang diluluskan dalam mesyuarat.

Antaranya adalah:

 • Menggunakan harta syarikat sesuka hati
 • Mengambil kesempatan atas maklumat yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai pengarah syarikat
 • Terlibat dalam perniagaan yang bersaing dengan syarikat tersebut
 1. Bertindak dengan sewajarnya

Seorang pengarah mesti menjalankan tugas dengan berhati-hati, berilmu dan tekun.

Bukan itu sahaja, seorang pengarah juga harus sentiasa memastikan bahawa keputusan yang dibuat adalah standard tertinggi dan demi kepentingan terbaik syarikat. 

Tugas tersebut dikenakan tidak kira sama ada pengarah itu adalah pengarah eksekutif atau pengarah bukan eksekutif dan ia juga meliputi kakitangan pengurusan kanan.

 1. Membuat pertimbangan perniagaan

Ketika membuat sesuatu keputusan untuk perniagaan, seorang pengarah mestilah:

 • Membuat keputusan dengan niat yang baik
 • Tidak mempunyai kepentingan peribadi dalam perkara sesuatu perkara
 • Membuat keputusan berdasarkan maklumat yang diberikan yang difikirkan wajar serta sesuai dengan keadaan dan kepentingan syarikat.
 1. Peka kepada maklumat

Semasa menjalankan tugas, seorang pengarah boleh bergantung kepada individu-individu berikut untuk mendapatkan maklumat:

 • Pegawai atau pekerja yang diyakini cekap dan boleh dipercayai 
 • Ahli profesional atau pakar yang dilantik oleh syarikat

pengarah-pengarah lain

 • Jawatankuasa kepada lembaga pengarah, yang mana pengarah adalah bukan ahli.

Namun, walaupun pengarah bergantung kepada maklumat yang diberikan oleh pekerjanya, dia tetap perlu bertindak dengan niat baik dan penilaian yang bagus.

 1. Perwakilan kuasa
tugas pengarah syarikat

Seorang pengarah boleh memberikan kuasa lembaga kepada jawatankuasa, pengarah, pegawai, pekerja atau pakar.

Namun, perwakilan tersebut seharusnya tidak bercanggah dengan Akta perlembagaan syarikat, resolusi dewan atau resolusi anggota. 

Pengarah boleh melepaskan tugasnya jika beliau yakin bahawa perwakilan tersebut akan menjalankan tugas yang diarahkan dengan kompeten.

 1. Melaksanakan sistem kawalan dalaman

Pengarah syarikat atau anak syarikatnya mesti memastikan bahawa syarikat tersebut telah melaksanakan sistem kawalan dalaman. 

Sistem tersebut memberikan jaminan yang munasabah bahawa aset syarikat akan sentiasa dilindungi daripada kehilangan. 

Ini termasuklah dari penggunaan atau pelupusan yang tidak dibenarkan. 

Ia juga untuk memastikan semua transaksi disahkan dan direkodkan untuk membolehkan penyediaan penyata kewangan syarikat.

Kesimpulannya, mendirikan sebuah syarikat yang proaktif dan berjaya bukanlah satu perkara yang mudah. 

Setiap ahli terutamanya pengarah syarikat perlu menjalankan tugas mereka dengan berkaliber, cekap dan berpengetahuan.

Sekiranya anda berminat untuk membina dan mendaftar syarikat, anda boleh menghubungi DAFTARSYARIKAT segera!

Pasukan kami terdiri daripada profesional yang berpengalaman luas dalam bidang setiausaha syarikat, percukaian, perakaunan, dan pengauditan.

Kami juga bekerjasama dengan akauntan dan juruaudit yang bertauliah untuk urusan penyediaan laporan kewangan syarikat anda.

Selain itu, kami pakar dalam bidang penyataan cukai peribadi dan penyata cukai korporat dan akan menawarkan nasihat mengenai akaun dan audit kepada syarikat anda.

Kami juga sentiasa komited untuk memberikan anda perkhidmatan yang berkualiti dan membantu kepada pertumbuhan dan pengembangan syarikat anda.

Terdapat pelbagai perkhidmatan lain yang kami sediakan antaranya adalah:

 • Perkhidmatan Kesetiausahaan
 • Perkhidmatan Pembukuan dan Perakaunan Berkanun
 • Perkhidmatan Percukaian 
 • Perkhidmatan Pengauditan
geran perniagaan

7 Geran Perniagaan Yang Anda Boleh Mohon Sekarang

Tahukah anda bahawa usahawan boleh mendapatkan bantuan modal bukan sahaja daripada pihak bank dan badan kerajaan tetapi juga melalui geran perniagaan?

Kini, terdapat banyak agensi yang memberikan bantuan modal. 

Apa yang membuatnya menarik adalah ia diberikan secara percuma!

Anda hanya perlu memberi perhatian kepada terma dan syarat geran tersebut, sama ada ia adalah full-grant, partial-grant atau lain-lain.

Ingin tahu senarai geran perniagaan yang anda boleh dapatkan untuk memajukan lagi perniagaan anda? Teruskan membaca!

3 Sebab Untuk Mohon Geran Perniagaan

Ragu-ragu tentang kelebihan memohon geran perniagaan? Berikut merupakan manfaat yang akan ada perolehi!

 1. Dapat bantuan percuma

Melalui pembiayaan yang diberikan, anda akan mendapat bantuan kewangan untuk menjalankan perniagaan anda tanpa perlu membayar semula.

 1. Dapat memperluaskan perusahaan anda

Geran perniagaan bukanlah diberikan untuk mengekalkan status quo. Namun, ia adalah bertujuan untuk membantu anda mengembangkan perniagaan dan mengambil pekerja tambahan.

Fikirkan senarai keinginan yang anda ada demi menambahbaik perniagaan dan syarikat anda. Adakah ia disekat oleh kewangan yang terhad?

Jika ya, anda boleh cuba mohon pembiayaan dengan segera.

 1. Kejayaan menghasilkan banyak keuntungan

Sekiranya anda berjaya mendapatkan dana geran, banyak organisasi di luar sana yang akan sedar akan potensi syarikat anda.

Kolaborasi dengan syarikat lain akan membuka lebih peluang untuk anda mengembankan perusahaan anda dan menjadikannya lebih maju. 

7 Geran Perniagaan

Setelah meneliti sebab-sebab anda perlu mendapatkan geran perniagaan, mari kita lihat senarai geran perniagaan yang anda boleh mohon.

 1. TEKUN Nasional

TEKUN Nasional pada mulanya dikenali sebagai Yayasan TEKUN Nasional. Ia merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

Bumiputera boleh mendapat kemudahan pembiayaan dengan mudah dan cepat untuk memajukan perniagaan mereka daripada agensi ini.

Dengan pembiayaan-pembiayaan yang disediakan, anda boleh mendapat wang sebanyak RM10,000 sehingga RM100,000 dalam tempoh 5-10 tahun.

Antara skim pembiayaan perniagaan yang disediakan TEKUN adalah:

 • Skim Pembiayaan TEKUN Niaga
 • Skim Pembiayaan TEMAN TEKUN
 • Skim Pembiayaan Program TemanNita
 • Skim Pembiayaan Kontrak-i
 • AR-RAHNU TEKUN
 1. PROSPER PUNB

PROSPER merupakan produk pembiayaan berasaskan syari’ah yang diwujudkan daripada Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB). 

Dengan tempoh bayar balik selama 7 tahun, jumlah pembiayaan yang ditawarkan adalah sehingga RM100,000. 

Bukan itu sahaja, dalam masa yang sama, PUNB juga menyediakan program pembangunan korporat dan latihan pembangunan untuk para usahawan di luar sana.

 1. SUPERB TERAJU

Unit Peneraju Agenda Bumiputera atau TERAJU ialah unit strategik di Jabatan Perdana Menteri.

Ia ditubuhkan dengan tujuan untuk menerajui, memacu dan menyelaras penyertaan Bumiputera dalam ekonomi negara selaras dengan Pelan Transformasi Negara.

Untuk menyokong idea perniagaan yang inovatif dan kreatif, Skim Permulaan Usahawan Bumiputera (SUPERB), TERAJU telah memperkenalkan geran sehingga RM500,000.

Pembiayaan yang diberikan juga adalah untuk membantu syarikat-syarikat memulakan perniagaan dengan dana sebanyak RM100 juta.

Untuk menyemak syarat kelayakan anda untuk memohon, anda boleh layari portal rasmi TERAJU.

 1. Dana TERAS TERAJU

Dana Teras diadakan untuk memudahkan pengembangan perniagaan syarikat di bawah Program Syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi (Teras). 

Pembiayaan yang diberikan adalah untuk modal kerja dan pembelian aset. 

Tambahan pula, dana ini merupakan kolaborasi antara TERAJU dan institusi kewangan dan diuruskan sepenuhnya oleh SME Bank, RHB Islamic, MIDF dan Maybank Islamic.

Sebanyak 908 syarikat telah menyertai program Teras sehingga Disember 2017 dan sebanyak RM1.42 bilion pembiayaan telah diluluskan. 

Namun begitu, Dana Teras ini hanya terbuka kepada syarikat yang berada di bawah program Syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi (TERAS).

 1. Pinjaman Perniagaan MARA

Majlis Amanah Rakyat atau juga dikenali sebagai MARA telah menyediakan skim pembiayaan perniagaan sehingga RM5 juta. 

Antara skim yang disediakan oleh MARA mengikut kesesuaian sesuatu bisnes yang dijalankan adalah:

 • Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE)
 • Skim Pembiayaan Peningkatan Perniagaan (SPiM)
 • Kemudahan Pembiayaan Perniagaan Kepada OKU
 • Skim Pembiayaan Perniagaan Lepasan IPMa (SEMAi)
 • Skim Jaminan Usahawan MARA (SJUM)
 • MARA Entrepreneur Guarantee Scheme (MEGS)
 • Skim Pembiayaan Usahawan Global MARA – EXIM (GEMS)
 1. Program Peningkatan  Kapasiti Dan Keupayaan PKS(BAP)

Bagi meningkatkan keupayaan PKS, perusahaan mikro, SME Corp. Malaysia menyediakan Program Peningkatan Kapasiti dan Keupayaan PKS (BAP).

Skim bantuan bersepadu ini dijalankan menerusi khidmat nasihat perniagaan dan bantuan kewangan.

Pelbagai program inisiatif pembagunan kapasiti disokong oleh program ini untuk membantu PKS mengembangkan perniagaan di peringkat tempatan dan antarabangsa.

Selain itu, BAP juga menyediakan bantuan kewangan dalam bentuk geran bersamaan dan skim pinjaman mudah.

Ini adalah untuk membantu PKS meraih peluang pertumbuhan perniagaan baharu.

Pinjaman mudah yang ditawarkan di bawah BAP adalah atas kerjasama SME Bank dan Bank Rakyat dan SME Corp. Malaysia.

Geran bersamaan pula disediakan oleh SME Corp. Malaysia.

 1. Rural Business College (RBC)

RBC adalah acara tahunan yang diadakan sejak 2012 untuk memberi peluang kepada belia membentangkan rancangan perniagaan mereka di hadapan para juri.

Geran perniagaan ini adalah di bawah agensi Kementerian Pembangunan Luar Bandar. 

Matlamat ia diwujudkan adalah untuk menggalakkan golongan belia terutama sekali mereka yang berada di luar bandar untuk menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan.

Ia juga bertujuan untuk menambah peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan selain mewujudkan kawasan luar bandar yang menarik untuk didiami. 

Kini, amaun terkumpul adalah sebanyak RM14 juta.

Terdapat 2 kategori perniagaan iaitu Idea Perniagaan dan Pengembangan Perniagaan. 

Syarikat yang belum beroperasi boleh menyertai Idea perniagaan manakala syarikat yang telah beroperasi boleh menyertai Pengembangan Perniagaan.

Kesimpulannya, sebagai seorang usahawan, anda boleh mendapatkan modal perniagaan daripada geran bantuan perniagaan daripada banyak agensi.

Sekiranya anda memerlukan bantuan untuk membina dan mendaftar syarikat anda, hubungi DAFTARSYARIKAT segera!

Pasukan kami terdiri daripada profesional yang berpengalaman luas dalam bidang setiausaha syarikat, percukaian, perakaunan, dan pengauditan.

Kami juga bekerjasama dengan akauntan dan juruaudit yang bertauliah untuk urusan penyediaan laporan kewangan syarikat anda.

Selain itu, kami pakar dalam bidang penyataan cukai peribadi dan penyata cukai korporat dan akan menawarkan nasihat mengenai akaun dan audit kepada syarikat anda.

Kami juga sentiasa komited untuk memberikan anda perkhidmatan yang berkualiti dan membantu kepada pertumbuhan dan pengembangan syarikat anda.

Terdapat pelbagai perkhidmatan lain yang kami sediakan antaranya adalah:

 • Perkhidmatan Kesetiausahaan
 • Perkhidmatan Pembukuan dan Perakaunan Berkanun
 • Perkhidmatan Percukaian 
 • Perkhidmatan Pengauditan

 

akta syarikat 2016

Akta Syarikat 2016: 10 Perkara Anda Perlu Tahu

Seperti yang semua sedia maklum, akta di Malaysia sering digubal untuk memastikan polisinya sentiasa releven dan efisyen dengan perubahan semasa, sama seperti Akta Syarikat 2016.

Setelah 51 tahun negara kita menggunakan Akta Syarikat 1965, akhirnya akta baru telah dikuatkuasakan pada 31 Januari 2017.

Akta Syarikat 2016 ini dilaksanakan untuk meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai lokasi perniagaan kompetitif di rantau ini.

Dalam artikel ini, kami akan menyenaraikan 10 perubahan yang telah dilaksanakan dalam akta baru tersebut. Jadi, teruskan membaca!

Apa itu Akta Syarikat 2016?

akta syarikat 2016

Kini, sebarang persoalan berkaitan syarikat atau perniagaan boleh dirujuk di bawah Akta Syarikat 2016.

Namun, sebahagian besar pemegang saham, pengarah syarikat dan usahawan diluar sana kurang peka tentang perubahan yang berlaku pada akta baru tersebut. 

Oleh itu, mari kita teliti beberapa perkara penting berkaitan Akta Syarikat 2016 yang perlu diambil tahu. 

Perubahan akta tersebut  dilakukan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) berdasarkan 4 objektif utama.

Perubahan yang dilaksanakan adalah bertujuan untuk meramaikan bakal usahawan di Malaysia. Objektif-objektif tersebut adalah: 

 1. Memudahkan orang awam dan mengurangkan kos untuk membuka syarikat.
 2. Memudahkan cara kepada umum dalam memulakan perniagaan dari segi perubahan peraturan
 3. Pengurusan berkaitan urusan syarikat akan lebih mudah dan fleksibiliti.
 4. Meningkatkan kawalan dalaman, urustadbir korporat dan tanggungjawab korporat dari segi menguruskan perniagaan.

Perubahan dalam Akta Syarikat 2016 sememangnya memudahkan lagi orang awam untuk membuka syarikat Sdn Bhd mereka dengan mudah. 

Ini kerana, sering wujud kesukaran dalam pembukaan Sdn Bhd sebelum ini disebabkan oleh prosedur dan peraturan yang banyak dan rumit.

Sebagai contoh, wujud masalah seperti kesalahan memilih rakan kongsi untuk dijadikan pengarah syarikat dan pemegang saham. 

Perkara tersebut telah diambilkira dalam Akta Syarikat 2016. 

Seterusnya, akta tersebut juga dalam masa yang sama memberi peluang yang besar untuk usahawan memilih entiti perniagaan yang sesuai. 

10 Perkara Anda Perlu Tahu

Berikut merupakan beberapa perubahan yang telah dilaksanakan dalam Akta Syarikat 2016:

 1. Hanya seorang Pengarah dan Pemegang Saham
akta syarikat 2016

Sebelum wujudnya Akta Syarikat 2016, adalah wajib bagi syarikat mempunyai minimum 2 orang pengarah dan 2 pemegang saham. 

Kini bagi memudahkan proses pembukaan syarikat, SSM telah menetapkan Sdn Bhd boleh dibuka dengan hanya seorang sahaja.

Ini juga bermaksud bahawa proses pembukaan Sdn. Bhd. boleh dimulakan dengan hanya seorang pemegang saham dan seorang pengarah.

Namun tiada perubahan yang dilaksanakan bagi syarikat yang berstatus Berhad. 

Pemerbadanan Berhad tetap memerlukan sekurang-kurangnya 2 orang pemegang saham dan 2 orang pengarah syarikat. 

Perubahan pada akta ini memberi kemudahan bagi usahawan untuk berniaga secara perseorangan. 

Ia juga memberi jalan penyelesaian kepada syarikat dan usahawan yang mempunyai masalah dengan rakan kongsi mereka.

 1. Tiada Harga Par untuk unit modal

Sebelum kewujudan Akta Syarikat 2016, sebarang pembelian syer berbayar ditetapkan oleh SSM ialah RM1 untuk 1 unit syer.

Kini, menurut Akta Syarikat 2016, tiada lagi sekatan untuk menetapkan jumlah RM untuk 1 unit modal berbayar. 

Ini bermakna, 1 unit sudah menjadi pilihan pemegang saham untuk tetapkan berapa jumlah harga perunit syer syarikat mereka.

 1. Tiada lagi Modal Dibenarkan

Seterusnya, berdasarkan Akta Syarikat 1965, jumlah modal berbayar sebagai modal syarikat adalah bergantung kepada jumlah maksimum modal yang dibenarkan. 

Ini bermakna, sekiranya modal dibenarkan adalah 400,000 unit, maka usahwan tidak dibenarkan meletakkan modal berbayar melebihi 400,000 unit. 

Bukan itu sahaja, Akta Syarikat 1965 juga menetapkan setiap modal yang dibenarkan mempunyai bayaran yang berbeza dan ia perlu dibayar ke SSM. 

Jadual bayaran tersebut adalah seperti berikut:

Sebelum ini, usahawan perlu menunggu modal dibenarkan di SSM sebelum dapat tingkatkan modal berbayar. 

Hal ini menyukarkan kenaikkan modal berbayar melebihi tanda aras modal dibenarkan

Namun, dengan perubahan pada Akta Syarikat 2016, modal dibenarkan tidak lagi wujud. 

Oleh itu, syarikat boleh mempunyai syer berbayar tanpa memikirkan jumlah modal dibenarkan sebagai tanda aras.

Kemudahan yang dilaksanakan ini adalah untuk menjimatkan kos penubuhan sesebuah syarikat dan memudahkan urusan meningkatkan modal berbayar.

 1. Penyerahan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Beraudit

Akta Syarikat 1965 menetapkan bahawa syarikat perlu menyerahkan laporan tahunan dan penyata kewangan beraudit dalam tempoh 7 bulan 14 hari selepas akaun syarikat ditutup. 

Ini bermakna, sekiranya syarikat tutup tempoh akuan pada 31 Disember 2016, laporan tahunan dan penyata kewangan beraudit hendaklah diserahkan di SSM pada 14 Februari 2017.

Dengan ini, akan muncul risiko kelewatan menghantar laporan tahunan ke SSM akibat kesuntukan masa untuk menyiapkan penyata kewangan beraudit.

Namun, tempoh untuk penyerahan laporan tahunan dan penyata kewangan sudah berubah dengan Akta Syarikat 2016.

Kini, sebarang penyerahan laporan tahunan adalah bergantung kepada tarikh penubuhan syarikat itu sendiri. 

Penyerahan laporan kewangan beraudit pula adalah dalam tempoh 6 bulan selepas akaun syarikat ditutup. 

 1. Mesyuarat Tahunan “Annual General Meeting”
akta syarikat 2016

Mesyuarat Tahunan wajib dilakukan pada setiap tahun dan dalam tempoh 6 bulan selepas tempoh akhir akaun syarikat dan perlu dihadiri oleh majoriti pemegang saham serta kesemua pengarah.

Ini adalah untuk membentangkan penyata kewangan beraudit, dividen, status pengarah serta pemegang saham. 

Dengan pelaksanaan Akta Syarikat 2016, mesyuarat tahunan ini tidak lagi wajib dilakukan. 

Akta ini dimansuhkan kerana kewujudan minimum hanya seorang pengarah dan seorang pemegang saham untuk penubuhan syarikat. 

Dengan kemudahan ini, keputusan syarikat tersebut adalah tanggungjawab seorang pengarah dan pemegang saham tersebut. 

Oleh sebab itu, SSM telah menetapkan bahawa mesyuarat tahunan tidak lagi diwajibkan.

 1. Proses Pemerbadanan Syarikat

Seterusnya, proses pemerbadanan syarikat dipermudahkan lagi dengan Akta Syarikat 2016. Pembukaan syarikat kini dibenarkan tanpa khidmat Setiausaha Syarikat Bertauliah.

Sdn Bhd kini boleh ditubuhkan dengan menggunakan sistem MYcoid yang diperkenalkan oleh SSM. 

Namun, Setiausaha Syarikat Bertauliah perlu ada dalam masa 30 hari dari tarikh ia diperbadankan.

 1. Cop meterai pemerbadanan “Common Seal”

Sebelum Akta Syarikat 2016, setiap syarikat yang berdaftar wajib mempunyai cop meterai pemerbadanan yang sering digunakan pada perjanjian serta sijil saham. 

Sejak 31 Januari 2017, tiada lagi kewajipan untuk syarikat mempunyai cop meterai pemerbadanan. 

Kemudahan ini dapat mengurangkan kos pemerbadanan syarikat dan mengelakkan isu salahguna cop tersebut.

 1. Sijil Syer “Share Certificate”

Setiausaha syarikat bertauliah tidak lagi wajib menyediakan Sijil Syer atau Sijil Saham. Sebaliknya, ia adalah pilihan pemegang saham tersebut samada ingin memiliki sijil tersebut atau tidak.

Namun setiausaha syarikat perlu mengambil rekod nama pemegang saham tersebut di dalam Buku Daftar Pemegang Saham “Register of Member”.

 1. Memorandum dan Artikel
akta syarikat 2016

Memorandum ialah dokumen penting yang menentukan hubungan syarikat dengan luar. Manakala artikel pula ialah perlembangaan syarikat dan pengurusan dalaman syarikat. 

Dengan kewujudan Akta Syarikat 2016, penyediaan memorandum dan artikel dalam proses pemerbadanan syarikat tidak lagi menjadi kewajipan.

 1. Sijil Pemerbadanan

Selain itu, Akta Syarikat 2016 menetapkan sijil pemerbadanan sebagai dokumen bukti pemerbadanan syarikat tersebut tidak lagi diperlukan. 

Namun, notis untuk membukti pemerbadanan syarikat belum lagi ditetapkan oleh pihak SSM.

Kesimpulannya, dapat dilihat bahawa perubahan yang dilakukan pada Akta Syarikat 2016 memberikan banyak kemudahan kepada usahawan dan pemilik syarikat.

Sekiranya anda berminat untuk membuka syarikat sendiri atau kurang faham dengan Akta Syarikat 2016, hubungi DAFTARSYARIKAT segera! 

Kami akan memberi nasihat berkaitan pembukaan syarikat serta membantu anda melalui setiap prosesnya dengan mudah.

Pasukan kami terdiri daripada profesional yang berpengalaman luas dalam bidang setiausaha syarikat, percukaian, perakaunan, dan pengauditan.

Kami juga bekerjasama dengan akauntan dan juruaudit yang bertauliah untuk urusan penyediaan laporan kewangan syarikat anda.

Selain itu, kami pakar dalam bidang penyataan cukai peribadi dan penyata cukai korporat dan akan menawarkan nasihat mengenai akaun dan audit kepada syarikat anda.

Kami juga sentiasa komited untuk memberikan anda perkhidmatan yang berkualiti dan membantu kepada pertumbuhan dan pengembangan syarikat anda.

Terdapat pelbagai perkhidmatan lain yang kami sediakan antaranya adalah:

 • Perkhidmatan Kesetiausahaan
 • Perkhidmatan Pembukuan dan Perakaunan Berkanun
 • Perkhidmatan Percukaian 
 • Perkhidmatan Pengauditan